Malene B.

Navn: Malene 

Adresse: Havretoften, Skodborg

 

Mit navn er Malene, jeg er født i november 1987. Jeg bor med min datter Isabella Lykke (2015).  Jeg har arbejdet som dagplejer siden juni 2016.

I min fritid underviser jeg i Jumping Fitness. Jeg sidder i fodboldudvalget i Skodborg idrætsforening og er formand for Børne Parkrock i Skodborg.

Jeg bor i et skønt kvarter i Skodborg med en lukket have, hvor der er god plads til at børnene kan boltre sig. Der er masser af skøn natur og stier tæt på hvor jeg bor, som børnene kan gå på oplevelse i.

Pædagogiske kompetencer og erfaringer

  • Grunduddannelse som dagplejer
  • Styrket pædagogiske lærerplaner

Jeg deltager aktivt i de arrangementer / temadage omkring børn, som vi bliver tilbudt. Som dagplejer arbejder jeg ud fra de styrket pædagogiske læreplaner og sørger for at de små bliver klar til næste skridt i deres verden – børnehaven.

Det er vigtigt for mig, at hvert barn bliver set og hørt, samt at der er plads til alle hos mig. Børn skal roses og anerkendes til udvikling. Vi ses på som en gruppe i helhed, men også som enkle individer. - jeg arbejder ud fra ”learning by doing”, hvor jeg ser muligheder i børnene og deres handlinger, i stedet for begrænsninger.

Jeg lægger stor vægt på hvad barnet er god til, og bruger meget tid på gulvet sammen med dem, så vi er i samme højde.

Hverdagen i dagplejen

Jeg planlægger dagen ud fra mine børns behov. Vores hverdag går med aktiviteter såsom, leg i haven, gåture, besøge andre dagplejer, være i legestue, sang & musik, bustur til biblioteket i Vejen, motorisk træning, sproglig stimuli, multisal-besøg, sang hos Ida ved Kirken, fordybelse i emner & at udvikle os kreativt.

Jeg følger Vejen Kommunes kostpolitik - medmindre der er fødselsdag eller andre anledninger, hvor der kan serveres andet.

Forældresamarbejde er vigtig for mig, og jeg ønsker at vi har et godt samarbejde med en åben og ærlige dialoger med gensidig respekt.

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål.