Anja C.

 

Navn: Anja 

Adresse: Ellestrup, Vejen

 

Mit navn er Anja og jeg er født i 1983. Jeg har været dagplejer siden feb. 2016.

Jeg er gift med Michael, og vi har 2 hjemmeboende børn, Mathias (2009), William (2012).

Jeg har en dejlig lukket legeplads med legehus, rutsjebane og andre spændende ting, som vi har det sjovt med, når vejret er til det, og vi er ude.

Jeg bor lige ved stisystemet, hvor vi går ture, tæt ved legepladser og skov, hvor vi udforsker naturen og dyrelivet.  

Pædagogiske kompetencer/erfaringer

Jeg har fokus på det enkelte barns behov, og hvor det enkelte barn er i sin udvikling. Jeg lægger meget vægt på at give børnene den bedste start på livet. Det gør jeg ved at give børnene masser af tryghed, omsorg og anerkendelse. 

Jeg går meget op i det pædagogiske arbejde, og hverdagen er med forskellige aktiviteter ud fra de pædagogiske læreplans temaer, f.eks. natur og ude liv, motorik og børns sprogtilegnelse. Desuden vægter jeg, at der skal være plads til at børnene leger.

Jeg har forskellige kompetencer f.eks. indenfor Den styrkede pædagogiske læreplan og har grunduddannelsen som dagplejer samt førstehjælpskursus til små børn. 

Hverdagen i dagplejen

Jeg planlægger dagen så børnenes behov kommer i første række. Det er vigtigt for mig, at hvert barn bliver set og hørt. Det er vigtigt for mig at skabe rammer, så hvert barn udvikler sig så meget, som det kan.

Vi går i skoven, på biblioteket, på legepladsen og ud til ænderne, og vi snakker om det, vi ser og oplever. Min have er indrettet med motoriske udfoldelser på børnenes niveau.

Børnene og jeg arbejder rigtig meget med krop og bevægelse. Jeg udfordrer børnene til at bruge kroppen, vi danser, synger, hopper, kryber, løber, triller, mm. hver dag.

Vi er i heldagslegestue hver anden uge og til gymnastik hver anden uge i VIC hvis det passer ind i børnegruppen. 

Forældresamarbejdet er vigtigt for mig, og jeg ønsker, at vi får en åben og ærlig dialog, der giver grobund for et godt samarbejde med gensidig respekt. Jeg går meget op i at fortælle jer forældre, hvordan dagen er gået, og hvad vi har lært og oplevet af nye ting. 

Glæder mig meget til at møde jer i min dagpleje.