Anne-Mette H.

Navn: Anne-Mette 

Adresse: Rosengade, Vejen

 

Mit navn er Anne-Mette og jeg er fra år 1995. Jeg har været ansat som dagplejer siden november 2019. Jeg bor i Vejen midtby, sammen med min kæreste Rasmus.

Jeg er uddannet pædagog og mit fokus i min hverdag, er barnets motoriske kunnen, selvhjulpenhed og sprog. Derudover vil jeg skabe rammer for at barnet trives og er tryg i min dagpleje, da trivsel og læring er vigtige grundsten for at barnet kan opnå den bedst mulige udvikling og læring. 

Jeg ser helst at vi i ugens løb, har været ude af huset. Dette kunne f.eks. være en tur på biblioteket, en tur i anlægget, legepladser rundt i Vejen by eller leg i haven.

Hver uge går vi til gymnastik med ca. 4 andre dagplejere, hvor vi planlægger forskellige aktiviteter, som er tilpasset det enkelte barns niveau. Derudover mødes vi ca. hver anden uge i legestue med 3 andre dagplejere, hvor der ligeledes vil være planlagte aktiviteter såsom sanglege, motorikbaner, kreative kreationer, fastelavn og juleafslutning.

Mit største ønske er at skabe en god og tryg hverdag, for dit/ jeres barn. Derudover ønsker jeg et godt forældresamarbejde, hvor der er en god dialog og gensidig respekt.

Jeg glæder mig til at byde jer velkommen i min dagpleje.

Med venlig hilsen

Anne-Mette