Charlotte N.

Navn: Charlotte 

Adresse: Vejen 

 

Jeg hedder Charlotte (bliver kaldt Lotte) og har været dagplejer siden 1. februar 2004.

Pædagogiske kompetencer/erfaringer

Jeg deltager i de kurser, som bliver tilbudt af dagplejen, og jeg har for eksempel været på:

  • Grundkursus for dagplejere
  • Kompetencekursus
  • Den styrkede pædagogiske læreplan

Hverdagen i dagplejen

Vores dag går med leg og læring. Det foregår blandt andet ved gåture i naturen, ved leg på byens legepladser og i anlægget, samt hjemme - ude som inde. Vi er meget ude, hvorved børnene udvikler deres fantasi gennem leg.

Hver 2. uge går vi i heldagslegestue. Her lærer børnene bl.a. at være sammen i en større gruppe.

Jeg lægger vægt på, at barnet er trygt og glad. Det er også meget vigtigt for mig, at hvert barn bliver set og hørt.

Det ligger mig også meget på sinde, at forældresamarbejdet er godt med en åben dialog og gensidig respekt, som er grobund for et godt samarbejde.

Glæder mig til at møde jer.