Henriette P.

Navn: Henriette 

Adresse: Maltvej, Askov

 

Mit navn er Henriette og jeg er født i 1982. Jeg har været dagplejer siden december 2007.

Jeg er mor til Mille 2011, Philip 2006 og Frederik 2004.

Vi har en dejlig lukket have, hvor børnene kan lege og nusse med vores kanin. Jeg har plads til barnevogne under halvtaget på terrassen.

Pædagogiske kompetencer og erfaringer

Jeg interesserer mig meget for at styrke selvværd, selvtillid, selvhjulpenhed, børns udvikling og trivsel generelt. Jeg har desuden særlige kompetencer indenfor mindful dagpleje og har i øvrigt følgende kurser:

  • Kursus i den nye Styrkede pædagogiske læreplan for dagtilbud.
  • Dagplejens grundkursus ved UC-syd.
  • Førstehjælpskursus til små børn
  • Præmatur kursus
  • Certificeret mindful dagplejer
  • Børneyogalære
  • Psykologi kursus VUC
  • Dagplejens Kompetence 1+2
  • Dokumentation af div. Læreplaner.
  • It og læring 0-3 år.

Det er vigtigt for mig at skabe omsorg, tryghed og nærvær.

Hvert barn skal føle sig set og hørt og møde anerkendelse for den de er.

Jeg er bevidst om, at jeg er rollemodel og har en anerkendende og tålmodig tilgang til børnene.

Det er vigtigt for mig at skabe rammer med god tid til fordybelse i alle hverdagens situationer, så hvert barn udvikler sig så meget som det kan fx igennem rutiner, planlagte aktiviteter og fri leg.

For mig er fællesskab og evnen til at begå sig socialt og det at knytte bånd til andre en vigtig del af dagen og tiden i dagplejen.

Selvværd, selvtillid, selvhjulpenhed, og robusthed er vigtigt for mig at give børnene med videre i livet.

Hverdagen i dagplejen

Vi går i skoven, på marken, hen til ænderne, høns, rådyr eller hestene i byen og snakker om det vi ser og oplever.

Vi fordyber os kreativt både ude og inde.

Vi deltager i sociale tiltag som legestue og gymnastik i hallen.

Børnene og jeg arbejder rigtig meget med krop, bevægelse og sanser. Hver dag udfordres børnene til at bruge kroppen, vi laver børneyoga, vi danser, synger, hopper, kryber, løber, triller, tager tøj af/på mm. hver dag.

Alle dagligdags gøremål er i overensstemmelse med den pædagogiske læreplan for dagtilbud.

Forældresamarbejdet er vigtigt for mig, og jeg ønsker at vi får en åben og ærlig dialog, der giver grobund for et godt samarbejde med gensidig respekt og fælles fokus på barnets trivsel.